4’lü Özdenetim

Rotaryenlerin en çok kullandıkları, söyledikleri ve basılı ola­rak işyerlerinde bulundurmaktan onur duydukları bir iş ahlakı, dün­ya kuralı vardır ki buna “4-Way Test”, yani “DÖRTLÜ ÖZDENETİM” diyoruz.

Dörtlü özdenetim kuralı, ilk olarak 1932 yılında Herbert J.Taylor tarafından, iflas aşamasındaki Chicago Alimünyum Şirketi başkanlığına geldiğinde söylenmiştir. Taylor, öncelikli mali güçlükler içerisinde kıvranan ve çökme noktasına gelmiş bu şirketi kurtarmak için bir yol arayışına girdiğinde, tüm çalışanlara kılavuzluk edecek bir öneriler dizisi yazdı. Çalı­şan kişilerin iş ve meslek yaşamlarında uygulamalarını istediği bu 24 kelimelik iş ve ahlak prensibi, gerçekte bir mucize yarattı ve bu basit iş ahlakı prensibi ve felsefesinin her yerde uygula­nabilir nitelikte olduğu anlaşıldı.

“Dörtlü Özdenetim”, şirketin satışlarında, üretiminde, reklamlarında ve alıcı, satıcı gibi tüm ilişkilerinde yol gösterici bir rehber oldu ve sonuçta şirketin kurtulmasının bu basit felsefenin uygulanması sonucu ger­çekleştiği düşünüldü.

Herbert J. Taylor’ın bu sihirli formülü, 1943 Saint Louis, Missouri Konvansiyonu’nda “Dörtlü Özdenetim” adıyla kabul edilerek Rotary etiğinin temelini oluşturdu.

Dörtlü Özdenetim iş ahlakını temellendirmede, bugüne değin dünyada yüzden fazla değişik dile çevrildi ve binlerce değişik şekil ve biçimde yayınlandı. En çok basılan ve en çok kullanılan etik sorgulama olma özelliğini taşımaktadır.

 Dörtlü Özdenetim

 Düşündüğümüz, söylediğimiz veya yaptığımız şeyler:

 1) GERÇEĞE UYGUN MU?

 2) İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN ADİL Mİ?

 3) İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLAR SAĞLAYACAK MI?

 4) İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN YARARLI MI?

instagram

Eğitime Ses Rotary Kulübü Instagram

@egitimesesrotarykulubu