Rotary Vakfı

1905 yılında kurulan Uluslararası Rotary (UR), zaman ilerledikçe, başarılı olması ve ayakta kalabilmesi için sağlam bir finansal desteğe ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç 1917 yılında UR’nin 6. Başkanı Arch C. Klump’ın gayreti ile “Rotary Bağış Fonu” adı ile yaşama geçmiş, 1928 yılında kurumsallaşarak “Rotary Vakfı” adı ile tüzel kişiliğe ulaşmıştır..

Kurulduğu 1917 yılındaki varlığı 26.50 dolarken, 1928 yılında bu varlık 5.000 USD’ye yükselmiştir. 2007 yılında Uluslararası Rotary Vakfı’nın aktif ve pasif toplamı Bir Milyar USD’nin üzerine çıkmıştır.

Bugün Rotary Organizasyonu’nun dünya çapındaki başarısını Uluslararası Rotary Vakfı’nın varlık ve finansal gücüne bağlamak yanlış olmaz.

Amaçları

 •   Rotary’nin Amacını ve Misyonunu Gerçekleştirmek.
 •   Dünyada Anlayış ve Barışı Sağlamak için çalışmak.


Programları

Uluslararası Rotary; Rotary’nin sürekliliğini sağlamak, kulüplerin güçlenmesini ve etkinliğini arttırmak için Uluslarası Rotary Vakfı’nın desteğini projelere yönledirecek programlar geliştirmiştir.

Uluslarası Rotary Vakfı’nın desteklediği program üst başlıkları şöyledir:

 •    Polio ile mücadele
 •    İnsani Yardımlar
 •    Eğitim Programları
 •    Dünya Barışı


Katkılar

Rotary Vakfı ana gücünü Rotaryenler gibi dünyada insanlığa hizmet etmek isteyen herkesten almaktadır. Vakfın projelere sunduğu desteklerin finansal kaynağı da bu kişilerce yapılan katkılardan oluşmaktadır.  Vakfa yapılan katkılar bir çok ülkedeki Rotary Kulüplerindeki üyelerin ve onların fikirlerinin bir araya geldiği projlerin desteği olarak topluma sunulmaktadır.

Vakfın kuruluşundan itibaren yaptığı tüm proje destekleri tutarı 3.4 MİLYAR USD olmuştur. Örneğin, 2014-15 döneminde (12 ay boyunca) tüm dünya projelerinde toplam 265 Milyon USD harcama yapılmıştır. Bu dönemde en büyük proje desteği kalemini çocuk felci hastalığını dünyadan yok etmek için harcanan 123 Milyon USD oluşturmuştur. İnsanlığa hizmet etmek isteyen herkesi Rotary Vakfına katkı yapmaya davet ediyoruz.

Teşvikler

Rotary Vakfı çok çeşitli konularda ve alanlarda Rotaryenler tarafından dünyada gerçekleştirilen projelere, burslara ve meslek gelişim eğitimlerine destek vermektedir. Siz de aşağıdaki alanlarda gerçekleştirmek istediğiniz projenize en uygun destek ve teşvik imkanları için Rotary Vakfından faydalanabilirsiniz.

Bölgesel Teşvikler – District Grants

 • Bölgesel yada uluslararası kapsamlı, küçük bütçeli, çabuk bitebilecek projeler için kulüplerin kulanabileceği kaynaklardır
 • Bir yada birden çok kulüp ve / veya birden fazla bölgelerin katılımı ile planlanmış projelere kaynak olabilir.
 • Kulüp ve Bölge tarafından plalanan projelerin bir yıllık sürede tamamlanması istenilir.
 • Sadece Bölgeden onay gerekir – daha kolay ve kısa başvuru süreci vardır. Dönemin başına yakın bir tarihe (örneğin Temmuz ayı sonna) kadar başvuru süresi vardır. Değerlendirme süresi kısadır (genellikle bir ay).


Başvuru için Bölgesel Teşvik Başvuru Formu‘na aşağıdaki bilgilerin yazılması yeterlidir:

 • Kulüp bilgileri
 • Proje konusu
 • Gerçekleştirme süreci ve
 • Bütçe ve finansman bilgileri, talep edilen rakam
 • Projenin başarı kriterleri


Bölgesel Teşvik Projelerine örnekler

 • Engelli ve özürlü çocuklar için oyun parkı
 • İlkokul 3. sınıf öğrencilerine sözlük dağıtımı
 • Yoğun trafik olan bir cadde üstündeki binaya projeksiyon ile trafik sloganları yansıtmak
 • Engelli bakım evine güneş panelli sıcak su ısıtıcısı takılması
 • Liselerde insan hakları eğitimi seminerleri
 • Genç müzisyenlerin uluslararası yarışmaya katılımına destek


Küresel Teşvikler – Global Grants

Küresel Teşvikler toplumun ihtiyacı olan konularda, büyük bütçeli – iz bırakacak projelerdir. Uluslararası Rotary’nin aşağıda belirtilen 6 öncelikli alanından birine uygun konularda planlanması gereklidir. Küresel Teşvikler uzun süreçli (bir yıldan uzun) ve sürekliliği olan (proje bitiminden sonra kullanımı devam edecek) toplumun bilgisini, becerisini ve kaynaklarını kuvvetlendirecek projelerdir.  Bu projelerde diğer STK’lar yada Kamu kuruluşları ile işbirliği ve geniş katılım hedeflenerek daha büyük kitleleri etkilemek arzulanır.

Küresel Teşvik projelerini yapacak kulüplerin muhakkak en az bir uluslararası partner ile çalışması şarttır. Bu partnerler başka ülkelerin Rotary Kulübü olabileceği gibi başka ülkelerin bölgeleri de olabilir. Proje bütçesinin en az %30′u uluslararası partnerler tarafında sağlanmalıdır.

Bir küresel bağışa fon yaratmak ve öncü olmak kalıcı bir değişime yatırım yapmaktır. Sürdürülebilir projeler çeşitli biçimlerde ve konularda olabilirler ancak hepsinde aşağıdaki unsurlara rastlanır.

Toplumun Katılımı: Sürdürülebilir projeler iyi planlanmış, projede görev alan her ilgilinin işbirliğini gerektiren, projeden yararlanacak toplumun ihtiyaçlarına ve değer yargılarına uygundurlar.

Güncel malzeme ve teknoloji: Sürdürülebilir projeleri gerçekleştirmek için kolayca bulunabilen modern, dayanıklı, teknolojik ve çevre dostu malzemeler kullanılmalıdır.

Ekonomik süreklilik: Sürdürülebilir projelerde Rotary teşviği ve proje kuruluş süreci bittikten sonra kendi kendisini devam ettirecek ekonomik modeller ve maddi kaynaklar kullanılmalı yada proje çıktısı olarak yaratılmalıdır.

Bilgi ve beceri: Sürdürülebilir projeler ilgili topluma yeni bilgi, beceriler ve davranışlar kazandırarak başarı ve benimsenme kapasitesini arttırmalıdır.

Motivasyon: Sürdürülebilir projeler ilgili toplumun özeneceği ve sahipleneceği çıkarımlara ve aktivitelere sahip olmalıdır. Böylelikle projeye olan katkının ve ilginin sürekliliği sağlanacaktır.

Ölçülebilirlik: Sürdürülebilir projelerin başarıları ölçülebilir olmalıdır ki, ilgili herkes projenin faydasını net ve açık bir şekilde kıyaslayıp görebilsin. Bunun için projeye takip ve ölçüm metodolojileri konulmalıdır. Örneğin bir tıbbi cihazın teşhis yada tedavi ettiği kişi sayısının bilinmesi, yada okur yazarlık üzerine planlanan bir projede mezun olan kişi sayısı gibi. Küresel Teşviklere başvurular www.rotary.org sitesindeki Küresel Teşvik Başvuru Uygulaması ile yapılmaktadır. Kulüplerimizin proje başvurularını yapmadan önce Bölgemiz Vakıf Ana Komitesi ile temasa geçerek içerik, bütçe, finans ve süreç planlaması için ön onay almaları gerekmektedir.

Küresel teşvik projelerine örnekler

 • Kolon kanseri erken tanı bilgilendirmesi
 • İlköğretim okuluna su arıtma ve tuvaletler
 • Göz hastanesi için acil müdahale odası
 • Yeni dikim, sulama ve bakım teknolojilerinin çiftçilere öğretilmesi ve uygulaması
 • Liselerde gençlere anlaşmazlıkların çözümü ve arabuluculuk eğitimi verilmesi

Mesleki Eğitim ve Gelişim – VTT Burslar – Scholarships

Rotary Vakfı Teşvikleri ile yapılacak projelerde dikkat edilmesi gereken kısıtlamalar

 • Herhangi bir guruba ayrımcılık yada fark gözetimi yapamaz (ırk, din, dil, politik)
 • Bir kurum yada topluma sürekli destek ve fayda sağlayamaz
 • Vakıf yada fon kurulamaz, bağışlanamaz
 • Arazi yada bina alınamaz
 • Rotary etkinliklerinde kullanılamaz (Asamble, Konferans, Enstitü, Konvansiyon)
 • Önceden yapılmış etkinliklere fon olamaz
instagram

Eğitime Ses Rotary Kulübü Instagram

@egitimesesrotarykulubu