Rotary Hakkında

Rotary, dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu konuda yardımcı olmaya çaba gösteren,   insani hizmetler sağlayan, bütün mesleklerde yüksek etik standartları teşvik eden iş ve meslek insanlarının dünya çapında birleştiği bir organizasyondur.

Rotary’nin Amacı

Bütün değerli teşebbüslerin temeli sayılan hizmet idealinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi,

Tanışıklığın bir hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, İs ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her Rotaryen’in kendi işini ve mesleğini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi,

Her Rotaryen’in “Hizmet ideali”ni kişisel hayatında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması, Hizmet İdealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle Uluslararası anlayışın, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi, olarak tanımlanır.

Bu esaslara göre Rotary;

  • Bir anlayış ve yaşam biçimidir.
  • Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.
  • Uluslararası tanışıklığı geliştirir.
  • Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.
  • İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.
  • İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.
  • Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.
  • Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla topluma yararlı olmalarını sağlar.
  • Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına aracı olur.


Rotary’nin hizmet ideali KENDİNDEN ÖNCE HİZMET olarak tanımlanır.

Bu bakış açısı tüm Dünya Rotaryenlerini içine alan bir tavrı belirtir ve bu hizmet ilkesi Dünya üzerindeki tüm insanları ortak bir amaç çerçevesinde bir araya getirir.

Eylül 2020 tarihi itibari ile, hizmet idealinde birleşmiş 1 milyon 192 bin kişi 36,355 Rotary Kulübü’nün üyesidir. Üyelerin %24’ü kadındır. Rotary Kulüplerinde mümkün olduğunca her meslekten üye olması ve her üyenin kendi profesyonel birikimini ve çevresini hizmet ideali doğrultusunda kullanması beklenir.

Rotaryenler; karışıklığın olduğu yerde düzen, çirkinliğin olduğu yerde güzellik, yalnızlığın ve yanlış anlamanın olduğu yerde mutluluk ve sağlık yaratmak için uğraşır.

Bu ilkeye göre, Rotary; dostluk havası içinde ve tarafsız bir ortamda dini, ırkı ve siyasi görüşü farklı kişilerin bir araya gelmesini sağlamaya çalışan bir kuruluştur. Buna göre düşünce ve görüşler farklı olsa dahi insanlar arasında sık sık bölünmelere neden olan partizanca faaliyetlerden kaçınılarak birleşmiş yararlar için işbirliği ve anlayışın gelişmesine de yardım eder. Rotaryenler; olanak olan her yerde ve her yönde hizmet verirler. Rotaeryen; İşini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen kişidir. Rotaryen için işi ve mesleği yaşamını sürdürmesi ve diğer insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır. Bunun yanında her Rotaryen’den ülkesine ve inançlarına sadık olması beklenir. Zira siyasi ve dini görüşler kişinin yalnız kendisini ilgilendiren bir husustur.

Başlangıçta dayanışma amaçlı bir kuruluş görünümünde olan Rotary’de zamanla yalnız dayanışmanın iş ve meslek sahibi kişilerin devamlı olarak ilgisini çekmeye yeterli olmayacağı anlaşıldığından amaç giderek kendinden önce hizmet görüşüne yönlenmiş ve görüş giderek yaygınlaşmış ve benimsenmiştir. Rotary’nin temel yaklaşımı, insanlar ve uluslararası ortak değer yargıları oluşturmak, insanları birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır. er ülkede bireyler, her şeyi devletten beklemeden Ülke sorunlarına sahip çıkarak hizmet verenlere destek olurlar. Bu, çoğu kez kişisel hareket tarzında değil, kişilerin bir araya geldikleri Sivil Toplum Örgütleri eliyle gerçekleşir. Rotary, diğer sivil toplum örgütlerinden farklı olarak bir yardım derneği ya da yalnız bir dostluk topluluğu değildir. Rotary’nin öngördüğü yardım sadaka veya iane şeklinde yapılmaz. Rotary, 1915’te kurulan Kwanis, 1917 de kurulan Lions ve 1919 da kurulan Optimist ve Zonta gibi organizasyonlara örnek olmuş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu UNESCO‘nun kurulmasına zemin hazırlamış bir organizasyondur.

Rotary Kulüpleri ve Rotaryenlerin, Rotary’nin amacına ulaşmak yolunda başardıkları ve planladıkları her çalışma Rotary’nin önerdiği Programlar içinde yer bulur. Kulüpler ve üyeler programlarını iyi uygulayabilirlerse bir hizmet kuruluşu olarak Rotary büyümeye devam edecek ve bütün Dünyada gördüğü saygıyı sürdürecektir. 1935 Meksika Konvansiyonuna kadar altı ilkede toplanan Rotary’nin amacı, 1951 Atlantic City Konvansiyonunda dört bölümden oluşan tek maddeye indirilmiştir. Bir Rotaryen’den asağıdaki dört konuyu geliştirmesi ve teşvik etmesi istenir. Tanışıklığın geliştirmesinin bir hizmet fırsatı sayılması ve meslekte yüksek ahlaki standartların tesisi, yararlı bütün işlerin saygıdeğer olduğunun kabul edilmesi ve her Rotaryenin kendi iş ve mesleğini topluma hizmet fırsatı olarak yüceltmesi, her Rotaryen’in hizmet idealini kendi kişisel iş ve toplum hayatına uygulaması, Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurarak karşılıklı anlayışlı iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.

instagram

Eğitime Ses Rotary Kulübü Instagram

@egitimesesrotarykulubu