Rotary Tarihi

Dünyanın ilk hizmet kulübü olan ve ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago Rotary Kulübü, 23 Şubat 1905 yılında Paul P. Harris isimli bir iş adamı tarafından kuruldu. Harris’in isteği, gençliğini geçirdiği küçük kasabalarda bulduğu dostane ruhu, iş insanlarıyla oluşturduğu bir kulüpte tekrar yakalamaktı. “Rotary” adı ve sembol olarak seçtiği çark, ilk başlarda toplantıların, üyelerin ofisleri arasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi adetinden yola çıkarak oluşturuldu.

Bugün dünyada 160’dan fazla ülkede, 30.000’i aşkın Rotary kulübünde yaklaşık 1.200.000 Rotaryen bulunmaktadır.   

Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için çaba sarfeder.

Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın kulüpte olabildiğince iyi temsilini sağlamak ve toplum hizmetinde üyelerin mesleki deneyim ve birikimlerinden yararlanmak için, üyelerini mümkün olduğu kadar geniş bir mesleki yelpazeden seçer.

Birlikte hizmet projeleri yapmak suretiyle, toplum hizmetini daha etkili kılmak için kulüplerin çatısı altında toplanan Rotaryenler, ortak amaçları olan ve Rotary’nin düsturu olarak bilinen ‘kendinden önce hizmet’ idealini gerçekleştirmeye çalışırken, kendi aralarında da kalıcı dostluklar kurarlar. Hizmeti aksatmamak ve dostlukları sürekli kılmak amacıyla, olağan kulüp toplantılarının en az yarısına katılmak, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur.

Rotary Kulüpleri, Rotaryenlerin kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri vermelerini benimser.

Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.

1942 yılında Londra’da gerçekleştirilen bir Rotary konferansında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) kurulmasına yönelik ilk tohumlar atıldı. Çok sayıda Rotaryen, Birleşmiş Milletler’in danışmanları olarak hizmet verdiler.

Rotary’nin 1985’te, tüm dünya çocuklarını çocuk felcine karşı aşılamayı hedefleyen tarihi bir kararla oluşturduğu Çocuk Felcini Yoketme Programı (Polio Plus ) çocuk felcinin dünya üzerinden silinmesini hedef aldı.  Rotaryenler, yüzbinlerce Polio Plus Programı gönüllüsünü harekete geçirdi ve dünya genelinde bir milyardan fazla çocuğu aşıladı. Resmi olarak çocuk felcinden arınmış bir dünya için hedef tarih olan 2005 yılında, Rotary, bu amaç için yarım milyar dolardan fazla katkı sağlamıştı.

Rotary, 21. yüzyıla yaklaşırken, toplumun değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek yeni projeler oluşturdu. Bu kapsamda, çevre sorunları, okuma-yazma, açlık, korunmaya muhtaç çocuklar ve su sorunları gibi konuları ele almaya başladı. Rotary’nin Kolaylaştırılmış Okunma Yazma Kursları (KOYE) yurdumuzda da genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, yüzbinlerce kişinin okuma yazma öğrenmesini sağlamaktadır.

instagram

Eğitime Ses Rotary Kulübü Instagram

@egitimesesrotarykulubu